Kontrola kvalitete

KVALITETA JE
ZADOVOLJSTVO KUPCA

Od zadovoljstva kupca sve polazi.

Sustav upravljanja kvalitetom primijenjen u tvrtci Reviso d.o.o. zasnovan je na zahtjevima međunarodne norme:

PROIZVODNI PROCES

Dobra proizvođačka praksa ima za cilj potpuno ispunjavanje zahtjeva za kvalitetom proizvoda i procesa.

Naši proizvodni procesi udovoljavaju najstrožim europskim regulatornim zahtjevima koji se odnose na kozmetičke i biocidne proizvode.

Odgovorni smo za kontinuiranu proizvodnju kvalitetnih i neškodljivih proizvoda najviše kvalitete u skladu sa zahtjevima dobre proizvođačke prakse.

SUSTAV KVALITETE

Sustav kvalitete nadziremo kroz interne audite i auditeregulatornih agencija. Svaka serija polaznog materijala prolazi kontrolu kvalitete u Revisu te se odobrava za uporabu u proizvodnji.

Polazni materijali dobavljaju se isključivo od pouzdanih dobavljača koji udovoljavaju visoko postavljenim kriterijima sustava kvalitete. U skladu s tim, odabiru poslovnih partnera pridaje se posebna pozornost. Proizvodni procesi se kontinuirano kontroliraju u skladu su s načelima dobre proizvođačke prakse. Završni proizvod prolazi kontrolu svih parametara navedenih u specifikaciji, uz provjeru svih procesnih parametara i kontrole opremljenosti proizvoda sukladno zahtjevima. Dodatna kontrola završnog proizvoda provodi se u vanjskim akreditiranim laboratorijima.

KONTROLA

Kontrolom i nadzorom polaznih sirovina i procesa proizvodnje, rizik od promjena u kvaliteti proizvoda nastojimo svesti na najmanju moguću mjeru i korisnicima osigurati prvenstveno kvalitetan, zdravstveno ispravan i neškodljiv proizvod.

POLITIKA DRUŠTVA

Preuzmi dokument